مالیات بر خانه های لوکس

مالیات بر خانه‌های لوکس و نقش کارشناس دادگستری

Rate this post
ارزیابی بیمارستان و درمانگاه

ارزیابی بیمارستان، درمانگاه (کلینیک) و مراکز درمانی

فروش انباری و پارکینگ مجزا

فروش مجزای انباری و پارکینگ

در خیلی از معاملات امروزی شاهد این هستیم که پارکینگ بصورت جداگانه فروخته می شود و یا می بینیم که پارکینگ یک واحد به واحد دیگری و یا حتی به شخصی غیر از ساکنین آن ساختمان فروخته شده است. آیا این نقل و انتقال ها قانونی است؟ و یا درحالت کلی می توان واحد آپارتمانی را بدون و پارکینگ و انباری به کسی فروخت؟

در این زمینه چند نظریه وجود دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

فروش انباری و پارکینگ مجزا

نظریه های مربوط به فروش مجزای انباری و پارکینگ

1- نظر اول که اکثراً نیز به آن باور دارند اینست که، اگرچه پارکینگ و انباری بر طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن جزو مشاعات محسوب نشده و جزء قسمت های اختصاصی ساختمان می باشند ولی جزو لاینفک و از متعلقات آپارتمان محسوب شده و در حالت کلی نمی تواند مالک مستقل داشته باشد و فروش پارکینگ و انباری بدون آپارتمان با روح قانون تملک آپارتمانها در تضاد است.

زیرا میتوان باعث ایجاد فساد شود بطوریکه کسی که در ساختمان مالک آپارتمان نمی باشد به صرف داشتن پارکینگ و انباری وارد ساختمان شده و از مشاعات بهره می برد و می تواند منجر به استفاده یا ترددهای بی مورد گردد. در نتیجه بر اساس این نظریه، مالک نمی تواند پارکینگ و انباری خود بدون آپارتمان به غیر واگذار کند و اگر آپارتمان را بدون پارکینگ و انباری به شخصی واگذار نماید، امکان واگذاری پارکینگ و انباری با شخصی که مالکیت آپارتمان در آن ساختمان ندارد عملاً وجاهت قانونی ندارد و در صورتیکه برای چنین معامله ای مبایعه نامه عادی تنظیم شده باشد قابل ترتیب اثر قانونی نمی باشد و در صورتیکه معامله بصورت رسمی هم باشد، سایر مالکین از طریق دادگاه می توانند اقدام با ابطال معامله بنمایند.

2- نظریه دوم بر این اصل استوار است که با توجه به اینکه پارکینگ و انباری جزو قسمت های اختصاصی محسوب می شوند و مطابق قانون فروشنده می تواند واحد آپارتمانی را بدون پارکینگ و انباری به غیر واگذار بنماید و خریدار و سایر مالکین هم نمی توانند فروشنده را ملزم به انتقال پارکینگ و انباری نمایند و در صورت انتقال آنها به غیر، از طریق دادگاه اقدام به باطل نمودن معامله نماید. نتیجتاً هر کس می تواند آنگونه که تمایل دارد پارکینگ و انباری را یا به خریدار واحد آپارتمانی یا به غیر واگذار نماید.

3- نظریه سوم اعلام می دارد که بر اساس قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن، انتقال پارکینگ و انباری به غیر از واحدهای آپارتمانی ساختمان یا مجتمع مجاز نیست. در حقیقت فروشنده می تواند پارکینگ و انباری خورد را به غیر از خریدار، به مالکین سایر واحد ها انتقال دهد.

4- نظریه چهارم: چنانچه پارکینگ یا انباری دارای پلاک ثبتی مجزا از آپارتمان باشد، انتقال آن به غیر فاقد اشکال می باشد در غیر اینصورت محل اشکال هست.

جمع بندی

همانطور که ملاحظه می فرمائید حقوقدانان و کارشناسان در این زمینه با هم اختلاف نظر داشته و متاسفانه قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن در اینخصوص شفاف نمی باشد، هر چند که اکثر افراد به نظریه اول اتکا می کنند، لیکن سایر نظریه ها نیز ادله و موضوعاتی را استناد می کنند که قابل تامل بوده و به نوعی سلب آنها، می تواند سلب مالکیت فرد از مایملک خود را در ذهن متبادر سازد. امید آن می رود که این موضوع و موضوعات مشابه مورد بررسی بیشتر حقوقدانان قرار گرفته و رفع ابهام گردد.

اگر سوال داشتید میتوانید از طریق تماس تلفنی با کارشناس رسمی دادگستری مفروز در ارتباط باشید و سوالات خودرا بپرسید.

دانلود فایل PDF فروش مجزای انباری و پارکینگ

1.5/5 - (2 امتیاز)