نقشه 2000: برداشت و ترسیم کلیه عوارض و مستحدثات موجود در زمین بر روی کاغذ را نقشه می گویند. در حالت کلی دو نوع نقشه پرکاربرد داریم، نقشه های مسطحاتی و نقشه های توپوگرافی (یا ارتفاعی). تمامی نقشه های عرصه و اعیان، نقشه های ثبتی و شهرداری عموماً نقشه های مسطحاتی می باشند مگر در مواردی که نیاز به کدهای ارتفاعی باشد که در نقشه مسطحاتی ترسیم می شود.

نقشه های توپوگرافی نیز تغییرات ارتفاعی سطح زمین را نمایش می دهند. ترکیب این دو نوع نقشه (نقشه های مسطحاتی و ارتفاعی) معمولاً برای مصارف عمومی و برخی ادارات نیز کاربرد دارند. در کشور ایران مجری تهیه نقشه از سطح کشور سازمان نقشه برداری کل کشور (یا همان NCC) می باشد.

البته در کنار این سازمان، سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح نیز در این راستا فعال بوده و مسئولیت تهیه نقشه ها، مخصوصاً مرزهای کشور را بر عهده داشته است.

نقشه 2000
نقشه 2000 چیست؟

تاریخچه نقشه مسطحاتی

اولین بار تهیه نقشه از سطح کشور، بعنوان نقشه های پوششی با هواپیماهای فتوگرامتری در حدود دهه 30 صورت گرفته است. نقشه ها در آن زمان بسیار ناقص و مقیاسشان برای کارهای دقیق خیلی سودمند نبود. با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از هواپیماهای پیشرفته تر و نرم افزارهای بروز تر، سرعت پردازش به مراتب بالاتر رفته و به نقشه ای 2000 ختم شد.

نقشه 2000 یعنی چه؟

اصطلاح نقشه های 2000، یعنی اینکه نقشه تهیه شده دارای مقیاس 2000 می باشد. یعنی هر میلی متر بر روی نقشه معادل 2 متر بر روی زمین می باشد. نقشه های فوق، در دو مرحله توسط سازمان نقشه برداری کشور در دهه 70 و 80 برداشت و ترسیم شده است.

کاربرد نقشه 2000

این نقشه کاربردهای فراوانی دارند. از جمله برای مشخص کردن موقعیت ملک بر روی نقشه استفاده می شود. موضوعی که خیلی از افراد بدان توجه کافی ندارند این می باشدکه دقت مسطحاتی نقشه های 2000 حدوداً 40 الی 50 سانتی می باشد.

پس این موضع را نباید فراموش کرد که از این نقشه برای امور ثبتی نظیر تداخل، تعارض، لغزش و جابجائی ثبتی نمی توان بهره برد. ولی در حالت کلی برای یو تی ام کردن نقشه ها و بررسی کلی پلاک های ثبتی مفید می باشد.

کاربرد دیگر این نقشه ها، استفاده در سامانه های آنلاین نقشه نظیر سامانه املاک شهرداری، سامانه های مسیریابی و …می باشد. البته که این نقشه دارای اطلاعاتی می باشند که بعضاً مورد نیاز افراد عادی نمی باشد. مثلاً همانطور که بیان شده، این نقشه ها شامل اطلاعات ارتفاعی نیز می باشند. یا موقعیت مدارس، بیمارستان ها و سایر مکان های خاص بطور جداگانه مشخص و هاشور زده شده است.

یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از نقشه های 2000، تعیین موقعیت ملک بر روی این نقشه ها جهت ارائه به اداره راه و شهرسازی جهت تشکیل پرونده می باشد. متقاضی باید ضمن مراجعه به یک کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی با در دست داشتن مستندات ثبتی درخواست تعیین موقعیت پلاک بر روی نقشه 2000 بنماید.

کارشناس رسمی امور ثبتی ضمن بررسی مستندات ثبتی، ابتدا باید اطمینان حاصل نماید که موقعیت پلاک ثبتی با متصرفی متقاضی یکسان می باشد یا خیر. تصرف فرد دلیل بر این نیست که موقعیت پلاک ثبتی نیز همان می باشد.
مواردی زیادی اتفاق افتاده که فردی سالیان سال متصرف ملکی بوده که موقعیت پلاک ثبتی سند آن در مکان دیگری واقع می شده. ای اینرو کارشناس امور ثبتی باید دقت کافی بخرج داده و پس از حصول اطمینان از منطبق بودن محل تصرف و پلاک ثبتی، اقدام به جانمائی ملک بر روی نقشه 2000 بنماید.

دانلود فایل pdf نقشه 2000