جانمایی پلاک ثبتی : همانطور که می دانید، در راستای اجرای قانون ثبت در دهه 30 شمسی، روند ثبت کردن املاک و زمینها شروع و به هر قطعه زمینی یک پلاک ثبتی اصلی و فرعی تخصیص یافته است. در زمان حال تمامی اراضی و قطعات شهری ثبت شده و دارای پلاک ثبتی می باشند. غالب روستاها نیز همینطور ولی ممکن است هنوز در برخی مناطق دوردست و برای اراضی کشاورزی این مهم اتفاق نیفتاده باشد.

اگر فردی با در دست داشتن سند مالکیت قدیمی، قصد تملک و بدست آوردن زمین خود را داشته باشد در اولین گام باید به کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی مراجعه تا جانمائی پلاک ثبتی را انجام دهد.

در این مطلب قصد داریم جانمایی پلاک ثبتی را شرح دهیم، ابتدا بایستی تعریفی از پلاک ثبتی داشته باشیم. گروه کارشناسان رسمی مفروز آماده ارائه خدمات جانمایی پلاک ثبتی در تخصصی ترین حالت ممکن با تعرفه ی مناسب می باشد.