رفع مزاحمت پارکینگ مفروز

نمونه اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ

اظهار کننده
خانم …. فرزند ….. به شماره شناسنامه ….. و کد ملی ….. به نشانی تهران ………….
مخاطبین اظهارنامه
۱ – آقای ….. ….. به شماره شناسنامه ….. و کد ملی ….. به نشانی تهران ………….
۲ – آقای ….. ….. به شماره شناسنامه ….. و کد ملی ….. به نشانی تهران ………….
۳ – آقای ….. ….. به شماره شناسنامه ….. و کد ملی ….. به نشانی تهران ………….
متن اظهارنامه
مخاطبین محترم با سلام و عرض ادب ، احتراما به تجويز ماده ۱۵۶ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مطالب ذيل به طور رسمی و قانونی به شما ابلاغ مي گردد.
همانگونه که استحضار دارید و در گذشته با مراجعات حضوری به کرات بیان نموده ام در طول چند ماه اخیر آقای ….. ( اظهار شونده ردیف اول ) که ظاهرا با عقد قرارداد اجاره با آقای …. ( اظهار شونده ردیف دوم ) اختیار استفاده از پارکینگ شماره …. ساختمان، واقع در طبقه همکف را تحصیل کرده است به طور عمد خودرو خود را در منتهی علیه سمت چپ پارکینگ ، پارک می نماید و این امر موجب گردیده که اینجانب به عنوان مالک پارکینگ همجوار ( پارکینگ شماره …. ) نتوانم به طور متعارف از پارکینگ خود استفاده نمایم و هنگام ورود یا خروج از پارکینگ با مشکلات عدیده ای مواجه گردم .
نظر به اینکه طبق قانون و عرف جاری افراد مکلف هستند خودرو خود را صرفا در پارکینگ اختصاصی خود پارک نمایند تا فضای کافی برای ورود و خروج مالک سایر پارکینگ ها وجود داشته باشد اقدام اظهار شونده محترم ردیف اول نه تنها بر خلاف قانون بلکه موجب مزاحمت و واجد وصف کیفری می باشد لذا از اظهار شوندگان محترم ردیف اول و دوم به عنوان مستاجر و مالک پارکینگ موصوف و اظهار شونده ردیف سوم در مقام مدیر ساختمان تقاضا دارم ظرف سه روز با انجام اقدامات لازم مانع تداوم وضع موجود گردند.
بدیهی است در غیر این صورت علی رغم میل باطنی ناگزیر به اختیار وکیل دادگستری و طرح دعوا در مراجع صالح قضایی خواهم بود که در این صورت علاوه برتعیین مجازات و الزام به انجام تکالیف فوق ، مقصرین به پرداخت کلیه خسارات قانونی نظیر خسارت تاخیر تادیه ، حق الوکاله وکیل و هزینه های دادرسی نیز محکوم خواهند شد .

با تجدید مراتب احترام

دانلود فایل PDF اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ

4.3/5 - (23 امتیاز)