تهیه نقشه UTM یو تی ام از پرکاربرد ترین نقشه های مورد نیاز برای شهرداری، اداره ثبت، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی و … می باشد. در صورتیکه هر درخواستی در مورد زمین و املاک در این ادارات داشته باشید، به یقین از اولین مستنداتی که از متقاضی درخواست می نمایند، نقشه یو تی ام یا همان نقشه وضع موجود ملک می باشد.

برای تهیه نقشه یو تی ام UTM کارشناس رسمی دادگستری و نقشه برداری، پس از معاینه محل و برداشت موقعیت، حدود و ثغور و ابعاد ملک، ضمن هماهنگی با مالک (در خصوص ضخامت دیوارها، دیوارهای مشترک، درز انقطاع و …) نسبه به تهیه نقشه وضع موجود اقدام می نماید.

برای یو تی ام کردن نقشه های فوق دو راه وجود دارد. یا کارشناس از نقشه های 2000 سازمان نقشه برداری (نقشه های دهه 70 و 80) برای یو تی ام کردن استفاده می کند یا بایستی با استفاده از روورهای حرفه ای (گیرنده های جی پی اس مولتی فرکانس مخصوص نقشه برداری) برای این موضوع استفاده می نماید.

پیشنهاد ما حالت دوم می باشد. چون ممکن است در ادامه از این نقشه های یو تی ام UTM، در شهرداری و ادارات دیگر نیز استفاده شود، پس بهتر است همان ابتدای کار با روورهای حرفه ای که برای تعیین موقعیت به سامانه شمیم (سازمان ثبت کشور) متصل می گردند و معمولاً دقت مناسب هم دارند، استفاده گردد.