همانطور که می‌دانید آقایان وقتی به سن ۱۸ سال تمام می‌رسند جهت خروج از کشور باید مجوز بگیرند و در صورتی نیاز به این مجوز ندارند که دارای کارت معافیت سربازی یا پایان خدمت باشند. ضمناً مشمولان نظام وظیفه، جهت خروج از کشور بایستی معافیت تحصیلی داشته باشند.