کارشناس رسمی امور ثبتی: با توجه به اهمیت روزافزون املاک و اراضی، تعیین موقعیت املاک و اندازه گیری حدود و ثغور، جهت جلوگیری از هر گونه تجاوز و تعدی به مجاورین امری ضروری بنظر می رسد. از حدوداً یک دهه قبل، تمامی اسناد مالکیت صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک، بصورت دفترچه ای بود که عرفاً به آنها اسناد منگوله دار می گفتند.

در این اسناد، مشخصات پلاک ثبتی و حدود و ثغور و حقوق متصوره و نام مالک ثبت می گردید. اما بزرگترین ایراد وارده به این اسناد، مشخص نبودن موقعیت مکانی آنها بر روی زمین بود. تنها کارشناس رسمی امور ثبتی می توانست با داشتن پلاک ثبتی اصلی و فرعی جانمایی را انجام دهند.اما با پیشرفت علم نقشه برداری و ثبتی، اداره کاداستر که زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد پا به عرصه ثبت گذاشت.

هدف از تشکیل این اداره، تهیه نقشه های ثبتی از تمام کشور و همینطور تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ بود. شما میتوانید برای کسب اطلاعات لازم و دریافت مشاوره با کارشناس رسمی امور ثبتی مجموعه کارشناسان دادگستری مفروز تماس بگیرید. شماره تماس :46045278 -021