اسناد مالکیت چیست؟

اسناد مالکیت در واقع نشان دهنده مالکیت یک فرد بر مندرجات داخل سند می باشد.

در گذشته سند مالکیت اراضی و آپارتمان ها بصورت دفترچه ای بود که به آنها اسناد منگوله دار نیز می گفتند.

چرا که قسمت شیرازه سند را با پانچ سوراخ کرده و آن را پلمپ می کردند تا کسی نتواند بسادگی تغییری در صفحات سند انجام دهد یا احیاناً مرتکب جعل شود.

یکی از ایرادات بزرگ این اسناد مالکیت این بود که یک فرد عادی یا در برخی موارد حتی یک کارشناس با داشتن یک سند مالکیت نمی توانست آن پلاک ثبتی را جانمائی کند.

زیرا در این سناد صرفاً پلاک ثبتی و حدود و ثغور و حقوق ذکر می شد.

اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و علوم نقشه برداری و ثبتی، نوع جدید از اسناد مالکیت معرفی شد به نام اسناد تک برگ. کارشناس رسمی دادگستری

سند تک برگ همانطور که از اسمش پیداست یک برگ می باشد!

در روی برگه اطلاعات مالک، پلاک ثبتی و اطلاعات کاداستری درج شده و در پشت آن حدود اربعه و حقوق، مشخصات پارکینگ و انباری و … درج می گردد.

مهمترین مزیت این اسناد درج شناسه جام در پائین صفحه اول می باشد.

شناسه جام در واقع موقعیت جغرافیائی ملک مزبور را نشان می دهد. با این ایده خیلی از مشکلات نظیر اشتباه در جانمائی، تجاوز به مجاورین و خیلی موارد ثبتی دیگر بسادگی قابل حل خواهد بود.

هر فردی با داشتن شناسه جام سند می تواند موقعیت آن را بر روی تصاویر ماهواره ای مشاهده نماید. مشاهده اطلاعات بیشتر

اسناد مالکیت تک برگ