کارشناس رسمی راه و ساختمان از قدیمی ترین رشته های کارشناسی می باشد. با توجه به گستره حوزه خدمات از ساختمان و تمامی اجزاء آن گرفته تا بررسی صورت وضعیت پیمانکارن و ارزیابی و … در صلاحیت این کارشناسان می باشد.

فارغ التحصیلان رشته های عمران (تمامی گرایش ها، معماری و سایر رشته های مرتبط) با احراز کردن شرایط می توانند در این گروه کارشناس رسمی راه و ساختمان آزمون داده و پس از طی مراحل مختلف پروانه کارشناسی (کارشناس راه و ساختمان) دریافت نمایند. حوزه فعالیت رشته راه و ساختمان بسیار گسترده و وسیع می باشد

خدمات قابل ارائه توسط کارشناس راه و ساختمان

بطور کلی کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان می توانند خدمات زیر را ارائه دهند:

 • تعيين و تعديل اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها
 • برآورد هزينه هاي ساختمانی
 • تشخيص درست بودن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي)
 • ارزیابی ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری
 • تعيين ميزان خسارت و علت خسارت
 • تعيين کردن سرقفلي و پيشه و و ميزان حق كسب تجارت
 • تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني متره و برآورد ساختمان
 • بررسي و اظهار نظر در خصوص امور مربوط به شهرسازي، طرحهاي جامع و تفصيلي شهري
 • بررسی و رسيدگي به اختلاف مابين پيمانكاران ،كار فرمايان و مشاوران در امور تخصصی
 • ارزيابي اراضي غير مزروعي و ساختمان
 • کار های مربوط به راهها و دسترسي هاي شهري و باندهاي فرودگاهي
 • تشخيص اراضي موات ، باير و داير از دید ساختماني
 • ارزيابي اراضي مسكوني
کارشناس راه و ساختمان

یکی از وظایف کارشناس رسمی راه و ساختمان

یکی از وظایف کارشناسان راه و ساختمان در زمینه ساخت راه بررسی تطبیق خواسته ها و صحت ساخت است ،برای مثال : راه ها با توجه به انواع عناوین آنها خیابان ، بلوار ، آزاد راه و…. ساخته میشوند که هرکدام برای یک مبحث خدماتی ساخته می شوند، اگر راه با درخواست ما مطابقت نداشته باشد موجب بروز شکایت و اختلاف به مراجع قضایی یا خصوصی میشود. مشاهده اطلاعات بیشتر


از چند طریق میتوان پروانه کارشناس رسمی را دریافت نمود؟

همانطور که مستحضرید، متقاضیان می توانند از دو طریق پروانه کارشناس رسمی دادگستری را دریافت نمایند.
1- مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه (که از قدیم معروف به مرکز یا قوه نیز می باشد) به آدرس وبسایت https://www.23055.ir/
2- از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری (معروف به کانون) به آدرس وبسایت https://karshenasan.ir/


مرکز کارشناسان به نسبت کانون قدمت کمتری (به لحاظ زمان تاسیس) دارد. اما افراد چه از مرکز و چه از کانون، اگر موفق به دریافت پروانه شوند، هیچ تفاوتی با هم نخواهند داشت و در دادگاه ها با رویکردی یکسان ارجاع کار صورت می پذیرد.
آنچه که یک کارشناس را نسبت به سایرین متمایز می سازد، تجربه و دانش بالا در تهیه گزارش کارشناسی می باشد. به نحوی که بهترین گزارش بدون ابهام را ارائه دهد.