نوشته های mafrooz

ارزیابی اموال منقول

اموال از حیث اینکه قابلیت جابجائی دارند یا خیر، به دو دسته تقسیم می شوند. اموال منقول و اموال غیرمنقول برای ساده شده مسئله مثال هائی بیان می کنیم. اموال غیرمنقول نظیر ساختمان و آپارتمان و موارد مشابه می باشدکه نمی توان آن ها منتقل نمود. زمین قابلیت جابجائی ندارد! اموال دسته دیگر اموال، اموال […]

فروش مجزای انباری و پارکینگ

در خیلی از معاملات امروزی شاهد این هستیم که پارکینگ بصورت جداگانه فروخته می شود و یا می بینیم که پارکینگ یک واحد به واحد دیگری و یا حتی به شخصی غیر از ساکنین آن ساختمان فروخته شده است. آیا این نقل و انتقال ها قانونی است؟ و یا درحالت کلی می توان واحد آپارتمانی […]